Toate categoriile
Astăzi lucrăm  09:00 - 20:00
Termeni și Condiții
Termeni și Condiții

OFERTĂ PUBLICĂ


PREAMBUL:

Stimate utilizator a site-ului www.alo.md , vă atragem atenția asupra faptului că aplicarea simbolului ”bifați” se echivalează cu faptul că ați luat cunoștință și sunteți de acord cu condițiile utilizării site-ului www.alo.md , de asemenea aceasta reprezintă acceptarea dumneavoastră a ofertei publice. Aplicarea simbolului ”bifați”, precum și utilizarea de orice tip a site-ului (inclusiv, dar fără a vă limita doar la comanda produselor și serviciilor cu utilizarea site-ului www.alo.md, participarea la programe de bonusuri, promoții, completarea cererilor, formularelor etc.) reprezinntă acordul dumneavoastră cu toate condițiile și termenii ofertei date și se echivalează cu semnarea contractului de către ambele părți. Această ofertă este obligatorie pentru a fi executată de către ambele părți. În caz dacă nu sunteți de acord cu condițiile ofertei respective, trebuie să vă abțineți de la utilizarea site-ului www.alo.md .

DEFINIȚII ȘI TERMENI :

1. Site – web-site, aparține Proprietarului având adresa în rețeaua Internet www.alo.md , cu ajutorul căreea Utilizatorul poate efectua cumpărarea produsului solicitat.

2. Utilizator (Dumneavoastră) – persoană fizică, deținând vârsta de 18 ani, în deplinătatea facultăților mintale, utilizând site-ul dat și/sau alte instrumente ale acestuia, sunteți de acord cu condițiile Ofertei publice, îndeplinind toate condițiile acesteea descrise mai jos.

3. CumpărătorUtilizator,care a efectuat o cumpărătură pe site-ul www.alo.md .

4. Administrația site-uluiadministrația internet-magazinului ”alo.md, Societate cu Răspundere Limitată «VicMobile» (Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Muncești, 41, cod fiscal : 1012602003784).

5. Acord- oferta dată, incluzând toate condițiile acesteea.

6. Vânzătorpersoană juridică sau fizică-antreprenor, care plasează pe Site informații cu privire la produsele și serviciile ce sunt de vânzare. Vânzător poate fi atât Administrația cât și oricare altă persoană împuternicită de către Adiministrație de a publica informații cu privire la vânzarea produselor sau/și serviciilor. Numele Vânzătorului este indicat în documentele de primire predare a produslui către Cumpărător (act primire predare, factură de expediție, factură de vânzare, factură fiscală etc., ce confirmă faptul predării produsului Cumpărătorului).

7. Produs- produse, servicii, bunuri materiale și bunuri de alte tipuri, despre care informația este publicată pe Site.

8. Comandă- Adresarea Utilizatorului prin intermediul Site-ului și/sau cu ajutorul apelului telefonic la linia fierbinte, către Vânzător, cu rugămintea de a efectua vânzarea produsului,de asemeneа totalizarea produselor indicate în comandă.

10. Beneficiarpersoana, indicată de către Plătitor în formularul comenzii, în calitate de persoană împuternicită de a primi produsul. Dacă nu este indicat în formular altfel, atunci Beneficiarul este Plătitorul.

11. Ofertăinformații cu privire la produs, publicate de către Vânzător pe Site, care includ toate datele cu privire la produs, la preț, la modalități de plată și livrare, informație cu privire la reduceri și oferte promoționale, precum și alte condiții cu privire la cumpărarea produsului. Condițiile Ofertelor, plasate pe Site, sunt stabilite de către Vânzător. Oferta reprezintă informația cu privire la condițiile posibile de cumpărare a produsului.

12. Părți Vânzător, Cumpărător, Plătitor, Utilizator.

1. OBIECTUL ȘI TERMENII ACORDULUI

1.1. Prezentul Acord reglementează procedura de accesare a informației de către Utilizator, plasată pe Site, precum și posibilitatea predării produselor Utilizatorului.

1.2. Prezentul Acord este o ofertă publică. Utilizând materialele și instrumentele Site-ului, Utilizatorul se consideră necondiționat persoană care acceptă prezentul Acord. Utilizatorul este obligat să ia cunoștință cu condițiile prezentului Acord, până la înregistrarea pe Site și/sau aplicarea simbolului ”bifați”. Înregistrarea pe Site reprezintă acceptarea deplină și necondiționată a acordului de Utilizare (în corespundere cu articolul 681, 687 Codului Civil al Republicii Moldova).

1.3. Site-ul este o platformă de plasare a ofertelor cu privire la vânzarea produselor, de către Vânzători.

1.4. Informația cu privire la produse este plasată pe site-ul www.alo.md și este dinamică. Aceasta semnifică faptul că poate fi actualizată, modificată și completată de către Admnistrație, în orice moment, fără de informarea prealabilă a Utilizatorului. Orice informație cu privire la produsul Vânzătorului, condițiile promoțiilor, prețul produsului și alte reguli de prestare a serviciilor de către Vânzător sunt reflectate pe site-ul www.alo.md. Administrația Site-ul deține dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, condițiile prezentului Acord. Condițiile acestuia intră în vigoare din momentul plasării noii versiuni a Acordului, pe site-ul www.alo.md .

1.5. Prezentul contract poate fi încheiat cu Utilizator legal și capabil, în vârstă de 14 ani, cu respectarea specificațiilor reglemantate de către art.21 al Codului Civil al Republicii Moldova. Acceptând condițiile contractului,dumneavoastră confirmați legalitatea acțiunilor și deplinătatea facultăților mintale, primind responsabilitatea obligațiunilor, ce pot apărea ca rezultat a utilizării site-ului www.alo.md și încheierea contractului dat.

1.6. Propunerile de pe Site nu sunt ofertă. Utilizatorul, după ce a luat cunoștință cu Propunerea plasată pe site deține dreptul de a face o ofertă Vânzătorului prin completarea formularului Comenzii și/sau să faceți o comandă apelând la Call Centrul site-ului. Completarea formularului Comenzii se consideră ofertă a Utilizatorului adresată Vânzătorului, cu privire la cumpărarea de către Utilizator a produsului conform condițiilor stipulate în prezenta Propunere.

1.7. Oferta se consideră acceptată de către Vânzător, dacă acesta a efectuat anumite acțiuni ce confirmă primirea ofertei de către Utilizator, adică: practic a fost expediat produsul, a început prestarea serviciilor în conformitate cu condițiile, stipulate în oferta Utilizatorului, a fost expediată factura de plată pentru achitarea produselor comandate.

1.8. Vânzătorul are dreptul de a solicita vânzarea produsului conform altor condiții, după primirea ofertei din partea Utilizatorului. Primirea contra ofertei se consideră primirea de facto de către Utilizator și/sau Beneficiar a produsului conform condițiilor, stipulate în contra oferta. Vânzătorul are dreptul de a anula contra oferta până a momentul primirii produsului de către Cumpărător.

1.9. Aprobarea tuturor condițiilor semnificative de către Părți se consideră achitarea și/sau primirea de facto a produsului de către Cumpărător, precum și expedierea bunurilor către Vânzător.

1.10. Părțile rămân de comun acord că expedierea de către Vânzător și/sau Administrația site-ului a orice înștiințări despre disponibilitatea produselor, primirea comenzilor, termenii de livrare, preț, condițiile și modalitățile de plată, statutul și/sau modificarea statutului comenzii etc., expediate de către Vânzător și/sau Administrație prin intermediul poștei electronice, sms-mesajelor, prin telefon se consideră exclusiv note informative pentru Cumpărător despre primirea ofertei de către Vânzător și nu reprezintă dovadă a acceptării acesteea de către Vânzător.

1.11. Livrarea produselor se efectuează prin intermediul companiei de curierat livrând produsele la adresele municipiului Chișinău, din contul Vânzătorului, cu condiția că a fost efectuată o cumpărătură de la 500 lei și mai mult, la procurarea produselor în sumă mai mică de 500 lei, costul livrării va constitui 50lei, sau produsul poate fi ridicat de către client de sine stătător, direct din rețeaua magazinelor companiei ”vic.md ”.

1.12. Se consideră ridicarea produsului momentul în care Beneficiarul semnează documentul de primire ce confirmă ridicarea produsului comandat (factura de expediție, factura, actul de primire-predare, declarația de expediere etc.) sau preluarea de facto a produsului, de către Beneficiar și efectuarea acțiunilor ce confirmă primirea produsului. Înainte de livrare produsul este verificat. La primirea produsului Beneficiarul este obligat să verifice produsul dacă acesta nu este deteriorat, și de asemenea să verifice dacă setul de documente este complet (bon de casă, talon de garanție, act de primire-predare) și în cazul unor probleme să comunice obiecțiile curierului.

1.13. La acceptarea ofertei Vânzătorului, Utilizatorul își confirmă acordul asupra faptului că a primit informația cu privire la produs, prin intermediul comunicării de la distanță. Depunerea semnăturii pe documente, ce confirmă primirea produsului și/sau practic primirea produsului, semnifică faptul că Beneficiarului i sau comunicat toate datele necesare despre produs până la momentul primirii acestuia.

2. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

2.1. Fiind Utilizator al Site-ului, Dumneavoastră garantați faptul că nu veți intreprinde acțiuni ce încalcă legislația Republicii Moldova, normele internaționale de drepturi și acțiuni, care ar putea împiedica buna funcționare a Site-ului.

2.2. Utilizatorul este obligat în mod expres, să anunțe Administarația Site-ului în caz de acces neautorizat a paginii Utilizatorului, de către alte terți. Pentru comunicarea acestei informații, Utilizatorul trebuie să ia legătura cu Serviciul de asistență tehnică, contactele căreea sunt indicate pe Site.

2.3.Utilizatorul îsi dă acordul de utilizare a datelor personale în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

2.4. Acceptând condițiile Acordului de Utilizare, Utilizatorul de asemenea confirmă faptul că a luat cunoștință cu Politica de confidențialitate a Site-ului, precum și cu, condițiile Acordului dat.

2.5. Acceptând condițiile Acordului de Utilizare, Utilizatorul confirmă faptul că este în deplinătatea facultăților mintale,și că nu are nici o limitare în ceea ce privește capacitatea sa mintală.

2.6. Comentariile sau alte înscrieri plasate pe Site, de către Utilizator nu trebuie să contravină cerințelor legislației Republicii Moldova, precum și normelor morale și etice.

2.7. Responsabilitatea pentru transferurile financiare, care sunt efectuate de către Plătitori revine totalmente băncilor și sitemelor de achitare, selectate de către Utilizator. Vânzătorul nu poartă nici o răspundere cu privire la acțiunile Centrelor de procesare.

2.8. Proprietarul Site-ului nu poartă răspundere pentru funcționarea echipamentului pe care este amplasat site-ul, accesarea Site-ului, funcționarea canalurilor datelor și altor resurse tehnice prin care Utilizatorul efectuează accesul la Site.

2.9. Vânzătorul nu poartă răspundere pentru acțiunile companiei de curierat, precum și pentru termenii de livrare și de siguranța livrării.

2.10. Răspunderea Vânzătorului pentru modificarea condițiilor de vânzare se limitează la dreptul Beneficiarului de a renunța la cumpărarea produsului și la solicitarea returnării banilor achitați pentru acesta.

2.11. Utilizatorul poartă răspundere pentru veridicitatea datelor indicate în formular. În caz de indicare a datelor incorecte, false, inexacte în Comandă și aceasta va duce la cheltuieli suplimentare legate de livrarea produsului la adresă greșită, eliberarea produsului la adresă incorectă, sau eliberarea produsului unui Beneficiar greșit, toate prejudiciile ce au tangență cu cele indicate mai sus, vor fi reparate de către Beneficiar. Vânzătorul are dreptul să rețină suma acestor prejudicii sau cheltuieli din sumele achitate de către Beneficiar anterior. Utilizatorul este obligat să prezinte toată informația necesară pentru efectuarea cumpărăturii electronice.

3. ALTE CONDIȚII

3.1. Utilizatorul are dreptul de a împuternici o parte terță pentru a ridica produsul. În acest caz Beneficiarul este obligat să indice în formularul Comenzii, datele necesare pentru identificarea Beneficiarului și adresa de expediere a produsului. Asupra părților în așa caz se extinde articolul 721-724 a Codului Civil al Republicii Moldova.

3.2. Toate posibilele dispute și contradicții apărute între Părți în limitele Acordului dat, vor fi rezolvate în corespundere cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, exclusiv conform locului de înregistrare a Proprietarului Site-ului. Recunoașterea de către instanța de judecată a oricărei prevederi din prezentul acord ca nevalidă nu anulează celelalte părți a prezentului Acord și nu anulează obligațiunile Utilizatorului Site-ului, acceptate la înregistrare.

3.3. Toate drepturile asupra Site-ului și asupra utilizării adresei de rețea (numelui de domen) www.alo.md aparțin Proprietarului Site-ului.

3.4. Utilizatorul acceptă ca după procedura de înregistrare, Administrația Site-ului și/sau Vânzătorul să expedieze în adresa electronică a acestuia scrisori și/sau notificări, inclusiv cu caracter publicitar. De asemenea Site-ul se obligă să nu divulge unei părți terțe adresa electronică a utilizatorului, precum și alte informații despre acesta. Utilizatorul are dreptul de a renunța la notificări de sine stătător.

3.5. Indicând numărul de telefon în Cabinetul personal, Utilizatorul acceptă automat primirea notificărilor de tip SMS din partea Site-ului, inclusiv de tip publicitar. În cazul în care Utilizatorul dorește să renunțe la primirea acestor notificări, este necasr să se adreseze la Asitența tehnică a Site-ului.

3.6. Utilizatorului îi este interzis să plaseze texte ce sunt contadictorii cu legislația în vigoare și/sau ce au caracter imoral sau contravin cu normele de etică a societății.

3.7. Efectuând o comandă pe Site, Utilizatorul permite de bună voie Administarției site-ului să culeagă și să proceseze (stocare, păstrare, adaptare, reînnoire, utilizare, răspândire, lichidare) datele indicate în formular, și mai ales: numele, prenumele, patronimicul,adresa electronică, telefon, adresă de domiciliu, cu scopul asigurării relațiilor în domeniul vânzării-cumpărării, a relațiilor din domeniul protecției drepturilor consumatorului, relațiilor din domeniul cercetărilor publicitare și de marketing, de asemenea acceptând transmiterea datelor acestuia persoanelor ce se ocupă de transportare, livrare, companiilor de curierat, altor persoane terțe (fără limitări) la discreția Administrației site-ului.Această prevedere este valabilă timp de 5 ani din momentul ultimei comenzi făcute pe site.

3.8. Apelând la linia fierbinte a site-ului, Utilizatorul confirmă înregistrarea la programa de loialitate a vic.md, de asemeneа acordul cu toate regulile programei de loialitate alo.md.

3.9. Utilizatorul a luat cunoștință și este de acord cu toate condițiile acordului dat.

Chișinău, şos. Munceşti 41 Lu - Vn: 09:00 - 20:00 Sb - Du: 09:00 - 19:00 Aici poți repara telefonul la service-centrul specializat Alo +373 79 22 11 88 Crează traseu în Google Maps pentru a ajunge mai ușor
Chișinău, şos. Munceşti 41 Lu - Vn: 09:00 - 20:00 Sb - Du: 09:00 - 19:00 Aici poți repara telefonul la service-centrul specializat Alo +373 79 22 11 88 Crează traseu în Google Maps pentru a ajunge mai ușor